FANOMEZANA NY FANAMARINAM-PIOFANANA IREO MPIASAN’NY BIRAO IFOTON’NY FANANAN-TANY
Formation des formateurs sur le budget de programme et le régime financier et comptable des communes
Formation du personnel de la commune urbaine de Majunga sur la gestion budgétaire

 

Lire la suite...

Formation des Agents de Guichet Foncier (AGF)

Lire la suite...

Formation des Tresoriers Communaux
Atelier National de validation des référentiels des métiers, de formation et de certification des agents communaux (30 Juin et O1er juillet 2016)

Natao ny 22 desambra 2016, teny amin’ny Kaominina Fihaonana, ny lanonam-panokafana ara-pomba ofisialy ny BIF miisa 11 ao anatin’ny Faritra Analamanga sy Itasy ary koa ny fizarana Karatra faobe ho an’ny mponina ao amin’ny Kaominina Fihaonana sy Miantso

Nandritra io lanonana io no natao ny famoahana tamim-pomba manetriketrika ny andiany faharoa “ Andia FILAMANTRA” sy fanolorana azy ireo ny fanamarinam-piofanana. Miisa roa amby roapolo(22) ireo mpiasan’ny Birao Ifoton’ny Fananan-tany(BIF) eto @ Faritra Analamanga sy Itasy nandalo fiofanana tao amin’ny INDDL(Ivotoeram-pirenena anofanana eny anivon’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana ary am-piroboroboana ny fitsinjaram-pahefana sy fampandrosoana ifotony).Ny andiany voalohany, “Andia SANTATRA”, izay miisa efatra amby roapolo(24) moa dia nivoaka tany amin’ny taona 2013 noho ny fiaraha-miasa tamin’ny SCAC(Service de Coopération et d’Action Culturelle).

Marihina fa vokatry ny firahamiasa nisy teo amin’ny Fandaharan’asa « Appui à la Réforme et à la Sécurisation Foncière » (ARSF) ao amin’ny Minisitera eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana(M2PATE) sy ny INDDL, rafitra fampiofanana ao amin’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana(MID) no nahafahana nanatanteraka izany asa fampiofanana izany. Ny Vondrona eropeanina sy ny « Agence Française de Développement »(AFD) no nandray an-tanana ny amin’ny lafiny ara-bola tamin’izany fiaraha-miasa izany.

 

Anisan’ny tanjona tamin’izany asa fampiofanana nateraky ny fiaraha-miasa izany ny hahafehezana ny asa atao manaraka ny lalàna misy, ny fombafomba arahina sy ny fitaovana ho enti-manatanteraka sy mandavorary ny asa ho an’ireo mpiandraikitra vaovao ny GF. Ny fiofanana mamaly ny filan’ny any an-toerana no isany vokatra nandrasana ihany koa araka ny voarakitra amin’ity fifanaraham-piaraha-miasa ity. Tsy mifarana hatreto anefa izany fa hisy ny fidinana eny an-toerana amin’ny fanaraha-maso sy tohana ho azy ireo. 

FORMATION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT LOCAL (ADL)
25 Aoû 2017 08:33 - Super Utilisateur

FORMATION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT LOCAL (ADL) L’Institut National de la Décentralisa [ ... ]

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CASEF ET L'INDDL
24 Aoû 2017 11:27 - Super UtilisateurPROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CASEF ET L'INDDL

Dans le but de renforcer les compétences des acteurs communaux et de mettre en œuvre la r [ ... ]